CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE 07.11.2020 a 08.11.2020

 • 1. Testovanie sa uskutoční od 07.11. 2020 do 08.11.2020 v čase od: 08:00 hod. do 12:00 hod. ; 13:00 hod. do 17.00 hod. ; 18.00 hod - 20.00 hod.
 • 2. Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia SR vo veku od 10 do 65 rokov veku. Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom prostredí, či ľuďom so zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa vyhýbajú sociálnym kontaktom.
 • 3. Osoby, ktoré sa zúčastnili prvého testovania a mali pozitívny výsledok testu, sa druhého testovania nesmú zúčastniť.
 • 4. Osoby, ktoré sa zúčastnili prvého testovania a mali negatívny výsledok testu, avšak absolvovali karanténu kvôli pozitívnemu výsledku osoby žijúcej v spoločnej domácnosti, sa druhého testovania nesmú zúčastniť. Tieto osoby čakajú, kým uplynie nariadená izolácia. V každom okresnom meste budú zriadené testovacie miesta pre antigénové testovanie, kde sa následne budú môcť dať pretestovať a dostanú nový certifikát, ktorým sa budú môcť preukázať. Odporúčame sledovať stránku https://korona.gov.sk/
 • 5. Mesto Podolínec zriadi dve testovacie miesta:

Odberné miesto č. 1: Mestské kultúrne stredisko - pre občanov s trvalým pobytom na uliciach: Gen. Štefánika, Bernolákova, Hliník, Jozefa Smreka, Letná, Baštová, Nám. Mariánske, Zimná, Kláštorná, T. Vansovej, Tatranská, J. Hollého
Odberné miesto č. 2: Základná škola - hlavná budova - pre občanov s trvalým pobytom na uliciach: Školská, Sládkovičova, Sv. Anny, Hviezdoslavova, Družstevná, Štúrova, Moyzesova, Kukučínova, Lesná

 • 6. Samotné testovanie bude prebiehať tak, že osoba sa dostaví na miesto testovania, kde sa spracujú administratívne záležitosti. Prejde na odberné miesto, kde mu zdravotníci urobia výter z nosohltana. Po odobratí vzorky osoba prejde do vyhradeného, vydezinfikovaného priestoru, kde počká na výsledok, ktorý bude k dispozícií cca o 15 až 30 minút. Priebeh testovania: Po vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom mieste. Následne vykoná jednoduché administratívne úkony, preukázanie sa občianskym preukazom (dospelí) alebo kartičkou poistenca (deti). Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácií, bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Osoba pristúpi k odpadovému košu, vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku. Odber: zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa. Čakanie na výsledky vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore. Odovzdanie výsledkov: Zdravotník privolá testovanú osobu, podľa prideleného identifikačného čísla k pracovisku. Osoba predloží zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Zdravotník výsledok testovania odovzdá v zalepenej obálke, s inštrukciami v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku. Osoba odchádza z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do 10 - dňovej karantény. Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania.
 • 7. Na odber budú ľudia prichádzať podľa abecedy (prvé písmeno priezviska) podľa časového harmonogramu:
 1. 08.00 - 09.00: A,B
 2. 09.00 - 10.00: C, D
 3. 10.00 - 12.00: E, F, G, H, CH
 4. 13.00 - 14.00: I, J, K
 5. 14.00 - 15.00: L, M, N
 6. 15.00 - 16.00: O, P
 7. 16.00 - 17.00: R, T, U
 8. 18.00 - 20.00: S, V, Y, Z

 

V prípade možnosti posunov v harmonograme budeme informovať občanov prostredníctvom web stránky, facebookovej stránky a mobilnej aplikácie.

 

SITUAČNÝ PLÁN ODBERNÝCH MIEST V PRILOHE

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies