CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE 23.01.2021 - 24.01.2021 - INFO - AKTUALIZOVANÉ

1. Testovanie sa uskutoční od 23.01. 2021 do 24.01.2021 v čase od 07:30 h do 17.45 h.


2. Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia SR vo veku od 10 do 65 rokov veku. Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom prostredí, či ľuďom so zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa vyhýbajú sociálnym kontaktom.


3. Mesto Podolínec zriadi tri testovacie miesta:
Odberné miesto č. 1: Mestské kultúrne stredisko - pre občanov s trvalým pobytom na uliciach:
Odberné miesto č. 2: Základná škola - hlavná budova - pre občanov s trvalým pobytom na uliciach:
Odberné miesto č. 3: Obvodné zdravotné stredisko Podolínec


4. Od stredy 20.01.2021 spúšťame telefonický objednávkový systém pre obyvateľov mesta Podolínec.


5. Objednávanie je možné v stredu 20.01.2021 a vo štvrtok 21.01.2021 v čase od 08.00 hod. do 14.30 hod podľa ulíc:
Odberné miesto č. 1: Mestské kultúrne stredisko - na tel. čísle 0910 486 333 pre občanov s trvalým pobytom na uliciach:
Gen. Štefánika, Bernolákova, Hliník, Jozefa Smreka, Letná, Baštová, Nám. Mariánske, Zimná, Kláštorná, T. Vansovej, Tatranská, J. Hollého

Odberné miesto č. 2: Základná škola - hlavná budova - na tel. čísle 0911 278 115 pre občanov s trvalým pobytom na uliciach:
Školská, Sládkovičova, Sv. Anny, Hviezdoslavova, Družstevná, Štúrova, Moyzesova, Kukučínova, Lesná


6. Zapamätajte si svoj pridelený čas


7. Môžete objednať aj svojich príbuzných


8. Buďte trpezliví


9. Zamestnanci Polyformu a ZŠ s MŠ Podolínec vrátane rodinných príslušníkov sa objednajú u zamestnávateľa.


10. Poradie a čas určený v objednávke na testovanie sa bude pri testovaní dôsledne dodržiavať.


11. Objednať sa bude možné aj osobne v deň testovania priamo na odbernom mieste, kde vám bude pridelené osobné číslo a čas.


12. V prípade, že sa neobjednáte, alebo si ochotu otestovať sa rozmyslíte dodatočne, v nedeľu bude určené Odberné miesto č.3 - Obvodné zdravotné stredisko Podolínec - na testovanie bez objednávania.


13. Prosíme všetkých záujemcov o testovanie o trpezlivosť a vzájomnú toleranciu. Našou snahou je pripraviť priebeh testovania tak, aby bolo pre vás komfortné a pre nás účinné.

 

 

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies