AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PODOLÍNEC

ZMENA ORGANIZÁCIE AMBULANCIE

kvôli epidémii koronavírusu podľa usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR

Od 1.12.2020 využívajte všetky služby ambulancie v prvom rade cez webovú stránku www.janhencel.sk prostredníctvom formulárov, nie len telefonicky. Ušetríte tým Váš, aj náš čas a budete vybavení prednostne a oveľa skôr.
v druhom rade využívajte komunikáciu cez telefón a cez našu odkazovú schránku, ktorá je zdĺhavejšia, preto budete vybavení neskôr.

 • do čakárne môžu vstúpiť len objednaní pacienti
 • pre telefonickú konzultáciu sa objednajte cez formulár webovej stránky www.janhencel.sk
 • pre osobné vyšetrenie na ambulancii sa objednajte cez formulár webovej stránky www.janhencel.sk
 • ak sa chcete objednať cez telefón, volajte na 052/43 91 343 alebo 0948 411 321

 

V čakárni

- do čakárne nevstupujte bez predchádzajúceho objednania - obmedzíte tým riziko kontaktu s potencionálne rizikovým pacientom
- dodržujte 2 m rozostupy
- vstup povolený len s rúškom alebo s prekrytím tváre
- pred vstupom do ambulancie si vydezinfikujte ruky

Ordinačné hodiny pre ambulanciu vyšetrovanie vysoko suspektných a pozitívnych, a príznakových nízkosuspektných v čase:

 • Pondelok-štvrtok v čase od 13,00 - 14,00
 • Piatok od 11,00V okrese Stará Ľubovňa sú od pondelku 9. novembra antigénové odberné miesta pre bezplatné testovanie na ochorenie COVID-19. Podobne ako tomu bolo na celoplošnom testovaní, dostanete aj certifikát o vykonaní testu s výsledkom.

 1. Ľubovnianska nemocnica, n.o. Obrancov mieru 3, Odberové hodiny : 10:00 - 18:00 Pon - Pia
 2. RÚVZ Stará Ľubovňa Obrancov mieru 1, Odberové hodiny : Utorok: 7:30 -11:30; Štvrtok a Piatok: 7:30 - 10:30

 

 

 


 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti formou osobnej konzultácie sa realizuje po predchádzajúcom telefonickom alebo e-mailovom dohovore s ošetrujúcim lekárom alebo sestrou a po predchádzajúcom telefonickom triedení podľa prílohy 1. Telefonické triedenie sa realizuje v deň osobnej konzultácie alebo posledný pracovný deň pred dňom osobnej konzultácie. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti formou osobnej konzultácie používa ošetrujúci zdravotnícky personál ochranné osobné pracovné prostriedky (ďalej len OOPP) podľa príslušného štandardu. Pri suspektom alebo potvrdenom prípade COVID podľa prílohy 1 je pacient objednaný vo vyčlenených ordinačných hodinách a personál ambulancie použije adekvátne osobné ochranné prostriedky ( ďalej len OOP) v zmysle príslušných odporúčaní. Suspekcia alebo potvrdenie ochorenie COVID 19 nesmie byť dôvodom na neposkytnutie zdravotnej starostlivosti v ambulancii formou osobnej konzultácie v ambulancii, ak je indikovaná.

Z epidemických dôvodov je nevyhnutné eliminovať kontakt zdravej populácie s infekčnými, resp. potenciálne infekčnými pacientmi. Z tohto dôvodu sa odporúča:

 1. určiť termín osobnej konzultácie s dostatočným odstupom na vykonanie protiepidemických opatrení;
 2. základné preventívne prehliadky, očkovanie, kontroly chronických ochorení, predoperačné vyšetrenia realizovať vo vopred lekárom určených úvodných častiach ordinačných hodinách a len pokiaľ je triedenie negatívne;
 3. pacienta infekčného, resp potenciálne infekčného ( vrátane ochorenia COVID 19) objednať k osobnej konzultácii na konci ordinačných hodín, aby sa následne mohla realizovať kompletná očista ambulancie.

https://standardnepostupy.sk/_files/200000719-75d5a75d5e/Standard_VLD_26102020.pdf

https://standardnepostupy.sk/_files/200000753-7425b7425f/COVID19_Polikliniky_Usmernenie.pdf

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies