100. výročie založenia Československého Červeného kríža

Miestny spolok SČK v Podolínci si dňa 8. júna 2019 pripomenul 100. výročie založenia Československého Červeného kríža, ktorý vznikol 6. februára 1919 ako najväčšia humanitárna organizácia Čechov a Slovákov.
Pri tejto príležitosti výbor pozval všetkých členov a viacnásobných darcov krvi na slávnostné posedenie, kde boli ocenení skôr narodení členovia a viacnásobní darcovia krvi, ktorým bol udelený „Ďakovný list" za ich aktívnu činnosť, spoluprácu, obetavosť. Poďakovanie patrilo aj sponzorom za ich finančné a vecné príspevky, bez ktorých pomoci by činnosť miestneho spolku nebola taká pestrá. Slávnostné stretnutie nám spríjemnili vystúpením deti s materskej škôlky a deti Základnej umeleckej školy. Predsedníčka spomenula v správe niečo z histórie a zo súčasnosti miestneho spolku.
Miestny spolku SČK v Podolínci, bol založený 8. mája 1950. Vtedajším predsedom bol MUDr. Ján Rajec od roku 1950 do roku 1957 a tajomníčkou bola Margita Oravcová. Členská základňa mala vtedy 55 členov.
Tohto roku bola zvolená za predsedníčku Iveta Hojstričová. Výbor má 11 členov. Od minulého roku pribudlo 47 nových členov a k dnešnému dňu je ich registrovaných 152. O Miestny spolok majú záujem mladí ľudia nielen z nášho mesta, ale aj okolitých obcí.

Miestny spolok SČK v Podolínci pravidelne prispieva k zabezpečeniu zásobenia krvou. Spolupracuje s NTS Poprad, ktorá chodí raz za štyri mesiace k nám do nášho mesta, aby sa mohla darovať drahocenná tekutina - krv. Veď darovanie krvi je darom života. Prichádzajú darcovia krvi aj z okolitých obcí a miest.
Miestny spolok zabezpečuje zdravotnú službu pri akciách organizovaných nielen mestom Podolínec , ale aj v neďalekej obci Toporec. Každoročne členky navštevujú naše najmenšie detičky v materskej škole, kde robia zdravotnú prednášku, napríklad ku zdravej výžive, ako si správne čistiť zúbky, ako podať základnú prvú pomoc a podobne. Aj tento mesiac na „Deň detí" členky spolku organizovali nápadité súťaže s darčekom pre každé dieťa. Poďakovanie patrí Anne Regecovej, Danke Antalovej a Monike Gončarovej.
Každoročne sa zúčastňujeme akcie v Kauflande pri zbierke potravín pre občanov nášho mesta, ktorí sú v sociálnej núdzi, prípadne ktorí potrebujú potravinovú pomoc. Pri príležitosti mesiaca október - úcty k starším, robíme spoločné posedenie seniorov s členmi miestneho spolku . Vo fašiangovom období pozývame členov a darcov krvi na výročnú schôdzu, kde okrem iného zabezpečujeme aj kultúrny program pre všetkých. V roku 2017 sme obnovili tradíciu „Katarínskej zábavy", ktorá zožala veľký úspech. Takže v tejto akcii budeme pokračovať.
Do ďalšej spolupráce sme si popriali ešte veľa, veľa síl, elánu a hlavne zdravia, pretože to je to najdôležitejšie.

Iveta Hojstričová
predsedníčka MS SČK


Ďakujeme sponzorom:

primátorovi mesta Podolínec Mgr. Jaroslavovi SEMANOVI
Alene BOĎOVEJ , Jánovi CIRÁKOVI, Kúpele Vyšné Ružbachy,
Márii ŠATALOVEJ, Masvital Podolínec, Lekáreň SALVUS PODOLÍNEC, Bc. Jozefovi SELEPOVI, Milanovi STERANČÁKOVI,
Petrovi BALTAZAROVIČOVI, Cukráreň Fontána, Jurajovi GALAJDOVI,
Firme TOMAK, Dane HOVANCOVEJ, Lesy mesta Podolínec, s.r.o,
Ing. Jozefovi VAĽKOVI - Polyform, Ing. Petrovi Valigurskému, Monike Bartkovskej - Pekáreň, Márii ROHAĽOVEJ, TESCO SPIŠSKÁ BELÁ, TESCO STARÁ ĽUBOVŇA, TESCO KEŽMAROK, Milk Agro Podolínec, Mgr. Alene Marhefkovej

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť