POLYFORM - Polystyrén

POLYFORM - Polystyrén

Hlavné výrobné a obchodné aktivity spoločnosti:

•výroba a predaj tepelných a zvukových izolácií z EPS, prírezov, obalov, fixácií a pod.
•predaj extrudovaného polystyrénu (XPS)
•recyklácia odpadov z EPS
•predaj zatepľovacích systémov
•vnútroštátna a medzinárodná veľkoobjemová doprava.

Adresa:

Kontakt:
Ing. Dudzík Pavol 
info@polyform.sk 
Web:
http://www.polyform.sk 
Telefón:
Tel/fax: +421(0)52/4391215