Oznamy správy majetku a stavebného úradu

Oznámenie verejnou vyhláškou - "Podolínec - zriadenie prepoja VN vedenia V-220"
 25. 9. 2018

Oznámenie verejnou vyhláškou - "Podolínec - zriadenie prepoja VN vedenia V-220"

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s., Košice, prostredníctvom spoločnosti ENERPRO, s. r. o., pripravuje realizáciu stavby "Podolínec - zriadenie prepoja VN vedenia V-220". viac


 19. 9. 2018

Verejná vyhláška

Zmena rozhodnutia viac


 17. 9. 2018

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby viac


 31. 8. 2018

Oznámenie

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti viac


 27. 8. 2018

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania "Podolínec – protipovodňová ochrana mesta“ viac
 7. 8. 2018

Zámer Hangurbadžo
 1. 8. 2018

Oznámenie

Oznámenie o začatí konania viac 8. 2. 2018

Zámer prenájmu 31. 1. 2018

Zámer zámeny