Mestský športový klub

                                                       

                              Futbalový klub                                           PINGPONG   

Mestský športový klub Podolínec podporuje svojou činnosťou aj rozvoj mládežníckeho futbalu v Podolínci s cieľom zvýšiť počet športujúcich detí i vyhľadávať talenty a tento rok sa uchádza o príspevok 2 % z dane.

Buďte aj Vy súčasťou podpory mládeže v Podolínci a venujte 2 % pre Mestský športový klub Podolínec, Nám. Mariánske 3, IČO 422 38 692.

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Stará Ľubovňa, číslo účtu: 3115718657 / 0200.

Pozn.: Vaše 2 % nie sú sumou navyše, sú časťou Vášho povinného odvodu. Vaším rozhodnutím ich len účelovo presmerujete.

 

Stačia štyri jednoduché kroky

1.
Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“.

Ak ste živnostník - vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane. Minimálna výška 2 % z dane musí byť 3,- €.

3. Na základe potvrdenia o zaplatení dane od zamestnávateľa vyplňte tlačivo „vyhlásenie MŠK 2015 - 2 %“.

4. Obidve vyplnené tlačivá (potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie) pošlite, alebo osobne odneste na pobočku Daňového úradu v Starej Ľubovni najneskôr do 30.4.2016.

Nezabudnite, že každý občan sa môže dobrovoľne rozhodnúť, komu anonymne preukáže 2 % dane, ak ich nepreukážete nikomu, 2 % idú do štátnej pokladnice.

O použití vyzbieraných prostriedkov budeme podrobne informovať.

ĎAKUJEME

Ing. Ján Smandra - Mestský športový klub