Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

     Barokovo-klasicistická stavba z konca 18. storočia. Je poligonálne ukončená. Nad otvorenou časťou je oblúkový štít, na ktorom sú tri festíny a vysunutá rímsa. Po stranách sú dva pilastre s kompozitnou štylizovanou hlavicou. Priestor kaplnky je zaklenutý pruskou klenbou. Uprostred klenby je štukový reliéf s postavou Panny Márie vo venci kvetov. V rohoch sú štyria anjelici. Kaplnka bola opravovaná v roku 1973. Okolo kaplnky je malý park. 
     Vo vnútri kaplnky sa nachádza neskorobaroková kamenná plastika sv. Jána Nepomuckého z konca 18. storočia. Nad kamennou oltárnou mensou je podstavec s dvoma anjelmi – „svetlonošmi“ a šesťcípou hviezdou. Na rímsovej hlavici je postava svätca s krížom, palmou a svätožiarou. Celá plastika je polychromovaná.