Informácie


Pozvánka na XXX.zasadnutie MsZ 22.2.2018
 16. 2. 2018

Pozvánka na XXX.zasadnutie MsZ 22.2.2018

Pozvánka na XXX.MsZ viac


Chcete vedieť čo sa deje v Našom meste Podolínec?
 27. 11. 2017

Chcete vedieť čo sa deje v Našom meste Podolínec?

Mobilná aplikácia Podolínec zdarma do Vášho telefónu! viac


Výpis z listu vlastníctva, obchodný register a register trestov - IOMO
 15. 11. 2017

Výpis z listu vlastníctva, obchodný register a register trestov - IOMO

IOMO – integrované obslužné miesto občana je dostupné pre občanov na Matričnom úrade v Podolínci počas úradných hodín. Integrované obslužné miesto občana Vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí. viac


Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov Prešovského samosprávneho kraja
 6. 11. 2017

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov Prešovského samosprávneho kraja

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania je dostupný tu na stránke v .pdf formáte viac


Virtuálny cintorín
 25. 10. 2017

Virtuálny cintorín

Od 19. októbra 2017 je na stránke mesta zverejnený virtuálny cintorín, ktorý slúži pre potreby vyhľadávania hrobového miesta na mape, ako aj kontrolu platieb za hrobové miesto na mestskom cintoríne v Podolínci. viac


Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu
 2. 10. 2017

Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu

V našom meste sa uskutoční dňa 4. októbra 2017, t.j. v stredu, zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu viac


ŽSR: Výluka na trase Podolínec - Spišská Belá
 13. 9. 2017

ŽSR: Výluka na trase Podolínec - Spišská Belá

V dňoch 18.-19.septembra 2017 v čase 7:10 - 14:10 hod. a dňa 20.septembra 2017 v čase 7:10 – 12,10 hod budú ŽSR konať výlukové práce. viac


Rekonštrukcia Kláštornej ulice
 23. 8. 2017

Rekonštrukcia Kláštornej ulice

Obyvatelia kláštornej ulice sa po dlhých rokoch dočkali viacDobudovanie chodníka na Tatranskej ulici
 10. 7. 2017

Dobudovanie chodníka na Tatranskej ulici

Od 3.7.2017 mesto začalo s realizáciou stavby na Tatranskej ulici viac


Prerušenie distribúcie elektriny
 4. 7. 2017

Prerušenie distribúcie elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia viac


Terénna sociálna práca
 3. 7. 2017

Terénna sociálna práca

Terénna sociálna práca sa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I viac


Pozvánka na XXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci
 23. 6. 2017

Pozvánka na XXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci

na deň 29.jún 2017, t.j. štvrtok o 16.30 h vo veľkej zasadačke mestského úradu. viac


MEDZINÁRODNÝ DEŇ PROTI ZNEUŽÍVANIU DROG
 22. 6. 2017

MEDZINÁRODNÝ DEŇ PROTI ZNEUŽÍVANIU DROG

26. jún Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo ako Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu s nimi. viac


LETNÝ SLNOVRAT
 20. 6. 2017

LETNÝ SLNOVRAT

Deň letného slnovratu nastáva v tomto roku podľa tradície 21. júna viac


Otvorenie kupelenej sezony
 20. 6. 2017

Otvorenie kupelenej sezony

2017- Vysne Ruzbachy viac


Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo)
 15. 6. 2017

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo)

Slávi sa vo štvrtok po Nedeli Najsvätejšej Trojice (druhý štvrtok po Turícach – Zoslaní Ducha Svätého) viac


Vzduch v kontajneroch
 14. 6. 2017

Vzduch v kontajneroch

Informačná kampaň na motiváciu obyvateľov k zošliapavaniu odpadových obalov viac


PRÁCE na hrádzi
 8. 6. 2017

PRÁCE na hrádzi

rieky Poprad a koryte potoka Krížny viac

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia